INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web.
La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias.
Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso.
En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.
Más información en el apartado POLÍTICA DE COOKIES de nuestra página web.

ACEPTAR RECHAZAR

ONCOLOGIA AL DIA

Investigadors de l'Institut Oncològic Dr Rosell (IOR), co-autors de resultats a presentar al Congrés Anual de la Societat Americana d'Oncologia Mèdica (ASCO en les seves sigles en anglès) celebrat a Chicago, EUA

27/05/2015

 Barcelona, ​​del maig 2015 - Investigadors experts de l'Institut Oncológic Dr. Rosell (IOR) presentaran els resultats de les seves investigacions sobre nous mètodes de detecció d'alteracions genètiques i el monitoratge de la resposta al tractament en sang de pacients amb càncer. També presentaran els descobriments sobre a nous biomarcadors predictius de la resposta a fàrmacs dirigits contra el càncer. Tot i els avenços en els últims anys amb l'ús de teràpies dirigides, el càncer de pulmó segueix sent un dels més difícils de tractar i el pronòstic de molts pacients continua sent pobre. Per tant, els esforços d'investigació s'han centrat en avançar el coneixement de les causes, i buscar millors tractaments per aquesta malaltia mortal.EML4-ALK rearrangement in blood platelets and outcome to crizotinib in non-small-cell lung cancer patients

En col·laboració amb investigadors dels Països Baixos, l'equip de IOR, liderat pel Dr Rafael Rosell, ha demostrat com un reordenament dels gens EML4-ALK que impulsa el creixement del tumor es pot detectar en mostres de sang de pacients amb càncer de pulmó de cèl·lula no petita (CPCNP) avançat. Al monitoritzar EML4-ALK en les plaquetes de la sang, els investigadors van ser capaços de predir els resultats del tractament dirigit amb l'inhibidor de ALK, Xalkori® i, en un pacient, detectar resistència al tractament dos mesos abans que aquesta fos visible per mètodes tradicionals com ara imatges radiogràfiques.Ros1 rearrangement in non-small cell lung cancer (NSCLC): Prognostic and predictiu impact and genetic variability

En col·laboració amb el Grup de Càncer de Pulmó de Colònia, els investigadors van trobar que els reordenaments en el gen Ros1 que impulsen el creixement del càncer de pulmó, es pot utilitzar com un biomarcador pronòstic per seleccionar els pacients amb més oportunitats de seguir la teràpia dirigida amb l'inhibidor Ros1 Xalkori®. Es va observar que els pacients Ros1-positius van respondre millor a la teràpia i tenien una supervivència més llarga que altres grups de pacients analitzats en l'estudi. Basant-se en aquests resultats, els investigadors van concloure que Ros1 pot ser el millor biomarcador trobat fins a la data per CPCNP avançat.BIM and SHP2 expression levels PREDICT clinical outcome to EGFR Tyrosine kinase inhibitors (TKI) in EGFR-mutant non-small-cell lung cancer (NSCLC) patients

Per a aquest estudi, els investigadors van mesurar els nivells de mARN dels gens BIM i SHP2 en pacients amb CPCNP amb mutacions en el gen receptor del factor de creixement epidèrmic (EGFR) que havien estat tractats amb inhibidors de EGFR. Els resultats es van correlacionar amb la supervivència lliure de progressió de la malaltia (PFS en les seves sigles en anglès) i la supervivència global (OS). Els alts nivells de BIM ARNm van sorgir com un marcador predictiu de resposta a la teràpia, PFS i la US en aquests pacients, el que reforça el potencial de BIM ARNm com un biomarcador predictiu de resposta al tractament amb inhibidors de EGFR.Serial mutational analysis to monitor disease evolution in blood from advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC) patients

Les "biòpsies líquides" poden ser una alternativa útil a biòpsies de teixit tradicionals en els casos que no tenen teixit tumoral suficient per les anàlisis genètiques. Els investigadors de IOR han desenvolupat un assaig sensible per detectar mutacions en l'els gens EGFR, KRAS i BRAF en l'ADN lliure circulant (cfDNA en anglès) a partir de sèrum i plasma de la sang de pacients amb CPCNP avançat. Els resultats de l'assaig es van comparar amb l'evolució clínica i radiològica de la malaltia i, en base a les troballes, els investigadors van concloure que l'anàlisi en sèrie de mutacions d'EGFR i KRAS en cfDNA d'aquests pacients constitueix un nou mètode no invasiu per monitoritzar la progressió de la malaltia en temps real.Analysis of gene expression in the re-replication pathway and selective Blockade with checkpoint inhibitors es a potential therapeutic option in NSCLC

La re-replicació del genoma és una causa possible del creixement del tumor. Per tant, la capacitat de controlar aquest procés podria ser clau per aturar la progressió del càncer. En aquest estudi, els investigadors van descobrir que alts nivells d'activitat de certs gens involucrats en la re-replicació d'ADN els fa possibles dianes terapèutiques. A més, els punts de control del cicle cel·lular - els mecanismes de control que asseguren la correcta divisió cel·lular - com CHK-1 s'activen quan l'ADN re-replicació és induït. Els investigadors van ser capaços d'inhibir amb èxit el creixement d'algunes cèl·lules de CPCNP al laboratori tractant-los amb LY2603618, un fàrmac que inhibeix CHK-1.

Els resultats seran presentats al congrés en forma de cartells o publicats en el llibre d'abstracts. 


tornar